ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ

 

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਅਰਾਮੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ: ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਸੰਮਿਲਨ: ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੇਗਾ।

ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ: ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਜਨ ਨੱਕ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੌਲੀਪਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਛੋਟੇ, ਸਟੀਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਨੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਜੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਸੰਤ-ਵਰਗੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਮਰੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪੌਪ
 • ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੱਕ ਦੇ turbinates
 • ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 • ਸਾਈਨਸ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 • 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ

ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ:

 • ਸੈਪਟਮ ਭਟਕ ਗਿਆ
 •  ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪੌਪ
 • ਤੀਬਰ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ
 • ਸਾਈਨਸ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
 •  ਨਾਸਿਕ ਟਰਬਿਨੇਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਨਸ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਜਰੀ
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਨੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • ਦੁਰਲੱਭ ਸਰਜੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 • ਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
 • ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਨੱਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 • ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਸਾਈਨਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
 • ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 
 • ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
 • ਵਾਧੂ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 
 • ਖਾਲੀ ਨੱਕ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਨੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਾਂ ਜਲਣ
 • ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ, ਤਾਲੂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੈ
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਧੀਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ।

ਸਿੱਟਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੌਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ

https://www.uofmhealth.org/health-library/hw59870
https://med.uth.edu/orl/texas-sinus-institute/services/functional-endoscopic-sinus-surgery/
https://emedicine.medscape.com/article/863420-overview
https://www.aafp.org/afp/1998/0901/p707.html

ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ