ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡੀਲੋਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ, ਉਪਾਸਥੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਪਤਨ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਾਸਥੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਮੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਗੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡੀਲੋਸਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਬਾਹਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਦ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ
 • ਝਰਨਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਾਂ, ਮੋਢਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

 • ਬੈਠਣ
 • ਖੜ੍ਹੇ 
 • ਖੰਘ
 • ਛਿੱਕ
 • ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਸਪਾਈਨਲ ਡਿਸਕਸ: ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਡਿਸਕਸ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜਨ, ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈੱਲ ਵਰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਗੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਹੱਡੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ: ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪਰਸ ਜਾਂ ਓਸਟੀਓਫਾਈਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਟਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਹਰਨੇਟਿਡ ਡਿਸਕਸ: ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਜੈੱਲ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਤੰਤੂਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
 • ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਠੋਰਤਾ: ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ: ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਘਾਟਾ 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ।

 • ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ:
  • ਦਵਾਈਆਂ: ਜੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
   • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ: ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ spasms ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ.
   • ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAIDs): ਜਲੂਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ.
   • ਸਟੀਰੌਇਡ ਟੀਕੇ: ਦਰਦ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ.
   • ਮਿਰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ: ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ।
  • ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਦਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  • ਇੱਕ ਬਰੇਸ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕਾਲਰ: ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਲਰ ਜਾਂ ਬਰੇਸ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ: ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੀਚੇ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
  • ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪਰਸ ਜਾਂ ਹਰੀਨੀਏਟਿਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
  • ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ।
  • ਇੱਕ ਵਰਟੀਬਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਤੰਤੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੌਂਡਿਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਦਰਦ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/cervical-spondylosis#_noHeaderPrefixedContent
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervical-spondylosis/symptoms-causes/syc-20370787
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17685-cervical-spondylosis

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਲਚਕਤਾ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ
 • ਟਰਿੱਗਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI), ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (CT) ਸਕੈਨ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਾਇਓਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਰਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ
 • ਕਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
 • ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
 • ਸਿਗਰਟ

ਕੀ ਸਪੋਂਡੀਲੋਸਿਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਹਨ?

ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
 • ਹੱਡੀ ਗ੍ਰਾਫਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ
 • ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ
 • ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ