ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੰਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਰਾ ਕੀਹੋਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਕੀਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਨੂਲਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰਾ ਉਸ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਤੰਗ ਸਰਜੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

 • ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਜਿਗਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਪੇਟ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਰਗੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
 • ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਟਿਊਮਰ, ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

 • ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-12 ਇੰਚ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਇੰਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਸਰਜੀਕਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੀਰਾ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਮਤਲੀ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਸੋਜ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਟਿਊਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅੰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੁਲਬਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਲਿੰਕ:

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/4819-female-pelvic-laparoscopy
https://www.healthline.com/health/laparoscopy
https://www.webmd.com/digestive-disorders/laparoscopic-surgery#1

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ