ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਚਲੀਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ

ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਕੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਚਰਲਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਸੀਵਰ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਸਿਗਨਲ ਆਡੀਟਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਮਾਹਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਟੌਇਡ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਚਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਮਾਹਰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸੀਵਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।/

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ:

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,

 • ਸੁਣਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੋਲੇ ​​ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਹੋਠ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ
 • ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਦੁਵੱਲੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ।

ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਹੋਠ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ
 • ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ
 • ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ
 • ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਯੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਯੰਤਰ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਧਰੰਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਜੰਤਰ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਸਰਜਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਲ ਲੀਕ
 • ਸੁਆਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਆਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸੈਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ