ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਲੈਂਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਪਲ 'ਤੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੋਲ ਤੋਂ ਨਿੱਪਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਪੂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਮਾਸਟਾਈਟਸ (ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹਨ। ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫੋੜੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਚੀਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ.

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ-ਗਾਈਡਡ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਚੀਰਾ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਫੋੜੇ 'ਤੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ (ਕੱਟ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਲੀਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪੂਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ:-

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਕਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਸੂਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸੋਜ: ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਜੋ ਅਸਹਿ ਹੈ।
 • ਦਰਦਨਾਕ: ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ।
 • ਲਾਲੀ: ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੇਤਰ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 • ਬੁਖ਼ਾਰ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆਮ ਹੈ.
 • ਉਲਟੀਆਂ: ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਸਰਜਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

 • ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਆਰਾਮ
 • ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਪਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ

ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ / ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ: -

ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਸਰਜਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਦੁੱਧ ਫਿਸਟੁਲਾ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਲੈਕਟੀਫੇਰਸ ਡੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.ajronline.org

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

https://www.medanta.org/cancer-hospital/breast-cancer/disease/breast-abscess/

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਸ ਜਾਂ ਖੂਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲ ਜਾਂ ਏਰੀਓਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ