ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕਲੈਫਟ ਮੁਰੰਮਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕਲੈਫਟ ਤਾਲੂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਕਲੈਫਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਕਲੇਫਟ ਤਾਲੂ ਜਾਂ ਕਲੇਫਟ ਹੋਠ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾੜ ਜਾਂ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਲੂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ.

ਇੱਕ ਕਲੇਫਟ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕਲੇਫਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਇਸ ਨੁਕਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਖਾਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ।
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰ ਵਧਣਾ.
 • ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ। 
 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ.
 • ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ.

ਕਲੇਫਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਫਟੇ ਹੋਏ ਤਾਲੂ ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਫਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
 • ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ.
 • ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੱਕ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ.

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੂਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਤਾਲੂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਬਾਲ ਰੋਗ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਲੇਫਟ ਤਾਲੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲੇਫਟ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਕਲੇਫਟ ਤਾਲੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ (ਪੈਲੇਟੋਪਲਾਸਟੀ
  • ਸਰਜਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਰਜਨ ਚੀਰੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
  • ਫਿਰ ਸਰਜਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਲੇਫਟ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ (ਚੀਲੋਪਲਾਸਟੀ)
  • ਚੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਜਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫਲੈਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਪਸ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਲੈਫਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤਾਲੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਲੈਫਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਰ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕਲੇਫਟ ਤਾਲੂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਲੇਫਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 • ਬੁਖਾਰ 101.4 F (38.56 C) ਤੋਂ ਵੱਧ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਡਿਸਚਾਰਜ।
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ. 
 • ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਸਲੇਟੀ, ਨੀਲਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ)।
 • ਲਾਲੀ, ਜਲਣ, ਜਾਂ ਸੋਜ।
 • ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ.
 • ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ, ਡੁੱਬੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ।
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 • ਦਾਗਾਂ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ।

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਲੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cleft-palate/diagnosis-treatment/drc-20370990

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10947-cleft-lip-and-palate

https://www.childrensmn.org/services/care-specialties-departments/cleft-craniofacial-program/conditions-and-services/cleft-palate/

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਡਲਜ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿਊਰੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮ ਜਾਂ ਮੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦਾਣੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੈਫਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਛੇਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਤਾਲੂ ਦੇ ਫੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
 • ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਓ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ