ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੀਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

ਇੱਕ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਇੱਕ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਅੱਥਰੂ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਉਪਾਸਥੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ, ਕੂਹਣੀਆਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਅੱਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਟਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਾ ਹਸਪਤਾਲ - ਸੱਬਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ।

ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ 
 • ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਨ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੱਟ
 • ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੜਕਣ ਜਾਂ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮਾ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿੱਟੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਫਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅਚਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਵੀ ਗਰਦਨ, ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਵੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਐਥਲੈਟਿਕ ਸੱਟ: ਜੇਕਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ.

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟਾਇਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

 • ਆਰਾਮ: ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 • ਬਰਫ਼: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ: ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਉਚਾਈ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ: ਜੇਕਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਥਰੂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਖਰਾਬ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ACL ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ: ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਾਏਗਾ।

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਅੱਥਰੂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ-ਓਪ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਓ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.verywellhealth.com/what-is-a-ligament-3120393

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acl-injury/symptoms-causes/syc-20350738

ਕੀ ਇੱਕ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕਈ ਉਪਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
 • ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੋ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 - 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ