ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ 45 ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼, ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਚਿੰਤਾ, ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਘਟਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਏ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ:

 1. ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ - ਇਹ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ।
 2. ਮੀਨੋਪੌਜ਼ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 3. ਪੋਸਟਮੈਨੋਪੌਜ਼ - ਇਹ ਪੜਾਅ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ (ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼) ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਘੱਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ
 2. ਯੋਨੀ ਖੁਸ਼ਕੀ
 3. ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ
 4. ਇਨਸੌਮਨੀਆ
 5. ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਉਦਾਸੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਥਕਾਵਟ
 6. ਦੁਖਦਾਈ ਛਾਤੀਆਂ, ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ metabolism
 7. ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ 
 8. ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 9. ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ
 10. ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ
 11. ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ, ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ, ਫੋਲੀਕਲ-ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ (FSH) ਅਤੇ ਲੂਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ (LH) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਰਾਵਟ
 2. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡੇ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 3. ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਜਾਂ ਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ
 4. ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ
 5. ਪੇਲਵਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੇਲਵਿਕ ਸੱਟਾਂ ਜੋ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
 6. ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਰਗੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ
 7. ਸਵੈ-ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
 2. ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 3. ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ
 4. ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪੁੰਜ
 5. ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ
 6. ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਜੋਖਮ
 7. ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅਤੇ ਮੈਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ:

 1. ਕੂਟ-ਉਤੇਜਕ ਹਾਰਮੋਨ (FSH) - ਇਹ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ
 2. ਐਸਟਰਾਡੀਓਲ - ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
 3. ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ - ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 4. ਐਂਟੀ-ਮੂਲੇਰੀਅਨ ਹਾਰਮੋਨ (AMH) - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
 5. ਬਲੱਡ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
 6. ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

 1. ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 2. ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
 3. ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਨੀ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 4. ਕੇਗਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰੋ
 5. ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 6. ਸਟ੍ਰੋਕ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

 1. ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ -ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਵਰਗੇ ਮਾਦਾ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 2. ਦਵਾਈਆਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਚਿੰਤਾ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 3. ਯੋਨੀ ਕ੍ਰੀਮ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 5. ਘੱਟ-ਡੋਜ਼ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਅਪਣਾਓ।

ਸਰੋਤ

https://www.healthline.com/health/menopause#causes

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/menopause/symptoms-causes/syc-20353397

https://www.medicalnewstoday.com/articles/155651#causes

https://www.webmd.com/menopause/guide/menopause-basics

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਘੱਟ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਸੈਕਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ, ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੋਮਲਤਾ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ