ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੱਥ ਜੋੜ (ਛੋਟਾ) ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਹੱਥ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੱਥਾਂ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੈਂਡ (ਛੋਟੀ) ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਖਰਾਬ ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਜਨ ਇਸਨੂੰ ਧਾਤੂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ-ਕੋਟੇਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ, ਨੱਕਲੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਰਮ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੰਗ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ.

ਹੱਥ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਆਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਤਹ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
 • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਛੋਟਾ) ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

 • ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਟ, ਉਂਗਲਾਂ, ਅਤੇ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਠੀਆ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਜ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਡਾਕਟਰ ਨਕਲ ਜੋੜਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ MP ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 'ਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸੋਜ ਜਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਝੁਰੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸਰਜਨ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੱਥਾਂ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਹੱਥ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਬਹਾਲੀ ਸਹੀ ਅੰਦੋਲਨ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਹੱਥ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਹੱਥਾਂ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ
 • ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ
 • ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਦਰਦ
 • ਚੀਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗ

ਸਿੱਟਾ

ਕਈ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.bouldercentre.com/news/what-small-joint-replacement-surgery

https://www.kasturihospitals.com/orthopaedics/joint-replacements/hand-joint-small-replacement-surgery/index.html

ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਟੇਢੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ (ਛੋਟੇ) ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਜਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ