ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਮੋਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਲਗਾਵੇਗੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਲਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
 • Follicular ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਣ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 3-4 ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ।

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

 • ਪੈਟਰਨ ਗੰਜੇਪਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ
 • ਗੰਜੇ ਪੈਚ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ
 • ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਗੰਜੇਪਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਗੰਜੇਪਣ, ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਰਣਨੀਤੀ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੰਜੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • Follicular ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਣ - ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.
 • ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਕਮੀ - ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

 • ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
 • ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਦਿਆਲੂ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਾਲ
 • ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਸੱਟ ਜਾਂ ਜਲਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • follicles ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ folliculitis ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਖਮ
 • ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ
 • ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜੇ

ਹਵਾਲੇ

https://www.venkatcenter.com/hair-transplant-faq/
https://www.healthline.com/health/hair-transplant#recovery
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/hair-transplants

ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਗੰਜਾ
 • ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ
 • ਤਣਾਅ
 • ਖ਼ੁਰਾਕ

ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ: 3.5 ਗ੍ਰਾਫਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1300 ਘੰਟੇ
ਦਰਮਿਆਨੇ ਸੈਸ਼ਨ: 4-5 ਗ੍ਰਾਫਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1300 ਤੋਂ 2000 ਘੰਟੇ
ਵੱਡੇ ਸੈਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਫਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 6-2000 ਘੰਟੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ