ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਇਲਾਜ

ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ, ਨੂੰ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ, ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਸ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

  • ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚੋ।
  • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।
  • ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਮੋਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟੌਇਡ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸ਼ੁੱਧ ਟੋਨ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਆਡੀਓਗਰਾਮ) ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੋਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਸਪੀਚ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਇਮੀਟੈਂਸ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਡੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ