ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕਰਾਸ ਆਈ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਇਲਾਜ

ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਸਡ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਰਾਸ ਆਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ (ਸਰਜੀਕਲ) ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਾਸ ਆਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

 • ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ)
  • ਅਨੁਕੂਲ ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਂਟਾਈਲ ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਬਾਹਰੀ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਐਕਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ)
  ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਐਕਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਉੱਪਰ ਵੱਲ (ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਪੀਆ) ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ (ਹਾਈਪੋਟ੍ਰੋਪੀਆ) ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

 • ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ: ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਸ, ਐਨਕਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
  • ਅਣਸੁਧੀਆਂ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲੈਂਸ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਆਰਥੋਪਟਿਕਸ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ) ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਭਿਆਸ (ਪੈਨਸਿਲ ਪੁਸ਼-ਅਪਸ), ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਮਲਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਟੌਕਸ ਟੀਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਆਈ ਪੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਂਬਲੀਓਪੀਆ (ਆਲਸੀ ਅੱਖ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਬਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ: ਸਟ੍ਰੈਬਿਸਮਸ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਨ੍ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗੰਢ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਲਿੱਪ ਗੰਢ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਗੰਢ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਕਰਾਸ ਆਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਿਊਰੋ-ਮਾਸਕੂਲਰ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀਆਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ

ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/eye-health/strabismus-exercises#TOC_TITLE_HDR_1
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15065-strabismus

ਕੀ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਸਰਜਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

60-80% ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ