ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਠੀਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਠੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਕੜਾਅ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਹਨ। ਗਠੀਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਾ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਉਂਕਿ ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 1. ਜੋਡ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 2. ਕਠੋਰਤਾ
 3. ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
 4. ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ
 5. ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ

ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਉਪਾਸਥੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਗੜ-ਰਹਿਤ ਗਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ, ਲਾਲੀ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਜਾਂਚ (ਖੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਤਰਲ), ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਟਿਸ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਗੂੰਗੇ: ਗਠੀਆ ਗਠੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ।
 3. ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ: ਇਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 4. Osteoarthritis: ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 5. ਸੋਰਿਆਟਿਕ ਗਠੀਏ: ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਬਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)।
 6. ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਠੀਏ: ਇਹ ਗਠੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 7. ਗਠੀਏ: ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਇਮਿਊਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪੀਔਡ ਵਰਗੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ, ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼, ਆਦਿ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸਰਤ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਬਦਲਣ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਊਜ਼ਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ, ਆਈਸ ਪੈਕ, ਵਾਕਰ, ਸ਼ੂ ਇਨਸਰਟਸ, ਅਤੇ ਕੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 2. ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ ਗਠੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 4. ਅਥਲੀਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 5. ਮੋਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਠੀਏ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਥੈਰੇਪੀ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। 

ਸਰੋਤ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arthritis/symptoms-causes/syc-20350772

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arthritis/diagnosis-treatment/drc-20350777

https://www.webmd.com/arthritis/understanding-arthritis-treatment

https://www.ihps.com/arthritis-care-seniors/

ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਗਠੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਗਲੁਟਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ, ਉੱਚ ਨਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੱਕਰ।

ਕੀ ਮੈਂ ਗਠੀਏ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਗਠੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਠੀਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਸੋਜ, ਦਰਦ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਸੀਮਤ ਗਤੀ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗਠੀਏ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?

ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ