ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਬਾਇਓਪਸੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਬਾਇਓਪਸੀ

ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸੈੱਲ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਗਠਨ
 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਡੀ-ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ
 • ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਤਿਲ-ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਠਨ

ਬਾਇਓਪਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਸੰਮਿਲਨ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ excisional ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼ੱਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਸੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸਜੀ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।
 • ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੈੱਲ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਦ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਗੰਢ ਵਰਗਾ ਗਠਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਸੈੱਲ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹਸਪਤਾਲ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ ਕੋਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਇਕ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ/ਲੰਬੀ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ ਸਰਜੀਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਪੋਸਟ-ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੈਡੇਟਿਵ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੋਸਟ-ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਚੀਰਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਮੋਫਿਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੋਸਟ-ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ, ਸ਼ੱਕੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਨਿਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਏ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ ਜੇਕਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਸਟੈਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਚੀਰਾ ਵਾਲਾ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਕੀ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਚੀਰਾ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ?

ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਾਹਰ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ