ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਰਦੇਓ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਲਾਜ।

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ?

ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਜਨ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਵਾਲ-ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਜਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸਰਜਰੀ (FUSS) ਜਾਂ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ (FUE) ਹਨ। 

 • ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸਰਜਰੀ (FUSS)

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਾਈਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 • ਫੋਲਿਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟ (FUE)

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FUSS ਅਤੇ FUE ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਸਰਜਨ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਈ ਜਾਂ ਬਲੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਤਾਰਦੇਓ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਝੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ? 

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦਾਗ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਖੁਜਲੀ
 • ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਬਰਾਹਟ
 • ਸਦਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਵ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਲ ਲਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸਿੱਟਾ

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤਾਰਦੇਓ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਾਂ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/hair-transplants#2-5

https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/qa/what-should-you-expect-after-a-hair-transplant

https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/qa/how-is-a-hair-transplant-done

https://www.healthline.com/health/does-hair-transplant-work#takeaway

https://www.healthline.com/health/fut-hair-transplant#side-effects-and-precautions

https://www.nhs.uk/conditions/cosmetic-procedures/hair-transplant/ 

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ।
 • ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਗ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੋਪੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਓਵਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਇੱਕ ਵਾਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਥਾਨ, ਸਰਜਨ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

FUSS ਉੱਤੇ FUE ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

FUE ਅਤੇ FUSS ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ। FUE ਕੁਝ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਆਦਿ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ