ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਝੜਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ/ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ, ਮਰਦ/ਔਰਤ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਗੰਜਾਪਨ, ਟੇਲੋਜਨ ਇਫਲੂਵਿਅਮ, ਹਾਰਮੋਨ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Tardeo ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ।

ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ: ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਘਟਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਲ ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਗੰਜੇ ਧੱਬੇ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਜੇ ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 • ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ: ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ, ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਭਰਵੱਟੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਦਾਦ: ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਦਾਦ ਕਾਰਨ ਛਿੱਲ, ਲਾਲੀ, ਟੁੱਟੇ ਵਾਲ, ਖੁਜਲੀ, ਸੋਜ, ਅਤੇ ਵਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਇੱਥੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਜੈਨੇਟਿਕਸ 
 • ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
 • ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ 
 • ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ 
 • ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ
 • ਤਣਾਅ
 • ਤੰਗ ਵਾਲ ਸਟਾਈਲ, ਰਗੜਨਾ, ਅਤੇ ਖਿੱਚਣਾ. 

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਰਦੇਓ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਦਵਾਈ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
  1. Minoxidil: Minoxidil ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲ ਝੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। 
  2. ਫਿਨਾਸਟਰਾਈਡ: ਇਹ ਦਵਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Minoxidil ਦੇ ਸਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 • ਵਾਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ: ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੰਜੇ ਪੈਚ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hair-loss/diagnosis-treatment/drc-20372932

https://en.wikipedia.org/wiki/Hair_loss

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੰਜੇ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਘਟਣ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਗ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਪੀ, ਸਕਾਰਫ਼, ਟੋਪੀ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਜੇਪਨ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ