ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ

ਟਿਊਮਰ ਕੀ ਹਨ?

ਟਿਊਮਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਪੁੰਜ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਧਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਰਮ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਉਹ ਖੂਨ ਅਤੇ ਲਸੀਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅੰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਮਰ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

  • ਐਕਸ-ਰੇ: ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਸ਼ੂ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
  • ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ: ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ CAT ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ-ਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਸਰਜਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  • ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI): ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਚਿੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ MRI ਮੌਜੂਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  • ਬਾਇਓਪਸੀ: ਬਾਇਓਪਸੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈ। 

ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਕਟੌਤੀ ਖਤਰਨਾਕਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਮਰ/ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ!

ਇੱਕ ਐਕਸੀਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਜੀਕਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਸਰਜੀਕਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਸਮਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ