ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਲ ਟੰਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸਰਜਰੀ

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਸਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਗੁੱਟ ਦੀ ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧਮ ਨਸ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਕਲੀਨਿਕ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ। 

ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਿੰਟ, ਸਟੀਰੌਇਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਲੱਛਣ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੂਰੀ ਪਾਮਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਲੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਰਵ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਐਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ, ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰੇਗਾ:

 • ਓਪਨ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਰਜਰੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਮੱਧ ਨਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। 
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਰਜਰੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਤਲਾ, ਲਚਕਦਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਚੀਰਾ ਰਾਹੀਂ ਔਜ਼ਾਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਰਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਜੀਕਲ ਟੂਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਲਾਗ 
 • ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਦਾ ਦਾਗ 
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਂਕੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਔਰਥੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਟੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੋਜ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਾਲੀ
 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ 
 • ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਸਖਤ ਸਾਹ
 • ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ।
 • ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਯੋਗਾ
 • ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਸਿੱਟਾ

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੱਧਮ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ortho ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਹਵਾਲੇ:

https://medlineplus.gov/ency/article/002976.htm

https://www.healthline.com/health/carpal-tunnel-release#risks

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/carpal-tunnel-release#

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਰਪਲ ਟੰਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸੰ. ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੱਧਮ ਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਵੱਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ