ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥਰੋਡੈਸਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਰੋਡੈਸਿਸ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਂਗਲਾਂ, ਗਿੱਟੇ, ਅੰਗੂਠੇ, ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਿਰ।

ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਸਥਿਰ ਦਰਦ ਗਠੀਏ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ, ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਾਹਰੀ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਤਾਰ ਜਾਂ ਪੇਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਕਰ, ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

 • ਘੱਟ ਸੋਜ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਸਥਿਰਤਾ
 • ਮਜਬੂਤ ਜੋੜ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਦਰਦ
 • ਸੂਡੋਆਰਥਰੋਸਿਸ
 • ਡਰਾਉਣਾ
 • ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ
 • ਸੰਮਿਲਿਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ
 • ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਿੱਟਾ

ਜਦੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤੰਗ ਧਮਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੁਆਇੰਟ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜੁਆਇੰਟ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ