ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ

ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ) ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਏ laparoscopic duodenal ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਓਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲੀਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ (ਡਿਊਡੇਨਮ) ਨਾਲ ਆਇਲੀਅਮ (ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ) ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਲਈ ਲੱਛਣ/ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ?

ਰੋਗੀ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ BMI (ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ) ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 35-39 ਦਾ BMI ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ/ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਗੰਭੀਰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ or ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ duodenal ਸਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ duodenal ਸਵਿੱਚ, a ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਸ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਖੁਰਾਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ laparoscopic duodenal ਸਵਿੱਚ. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੀ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਿਊਡੀਨਲ ਸਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ 120 ਤੋਂ 150 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਪਾਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੂਓਡੇਨਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਈਲੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੋਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਏ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ duodenal ਸਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ or ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਸ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੈਨਲ ਸਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਮਾਲ-ਅਬੋਰਪਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mainlinehealth.org/conditions-and-treatments/treatments/laparoscopic-duodenal-switch

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/bpdds-weightloss-surgery

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/biliopancreatic-diversion-with-duodenal-switch/about/pac-20385180

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੇਨਲ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ, ਡੀ, ਈ, ਅਤੇ ਕੇ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟਾਵਾਂਗਾ?

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡੂਓਡੈਨਲ ਸਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਲਗਭਗ 70% ਤੋਂ 80%) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ