ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਟਿਊਮਰ, ਸੱਟਾਂ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ, ਗਠੀਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਥ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਲਾਜ ਲਈ. ਤੁਸੀਂ ਏ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 'ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਸਰਜਨ।'

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਨਸਾਂ, ਨਸਾਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟਣਾ
 • ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ
 • ਬੋਟੋਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਅਚਾਨਕ ਸਦਮਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸਰੀਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਲਚਰ, ਅਤੇ ਡੋਪਲਰ ਫਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਡੀਆਂ, ਚਮੜੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • The ਫਲੈਪ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਰੀਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਂਗਲ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • ਮਾਈਕਰੋਸਰਜੀਕਲ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ: ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕੋਮਲ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਰਜਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਟਿਸ਼ੂ ਤੱਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ, ਅਤੇ ਡੂਪਿਊਟਰੇਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਡੈਕਟੀਲੀ, ਹਾਈਪੋਪਲਾਸੀਆ, ਅਤੇ ਪੌਲੀਡੈਕਟੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ: ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਨਸ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਤੂਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਦਰਦ, ਘੱਟ ਪਕੜ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਅਧਰੰਗ, ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਲਾਜ

ਸਪਲਿੰਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। 

ਗਠੀਏ: ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ

ਸਪਲਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਜ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੁਪਿਊਟਰੇਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥੇਲੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਲਾਜ

ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੋਲੇਜੇਨੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਕੋਲੇਜੇਨੇਜ, ਡੂਪਿਊਟਰੇਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲੇਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੰਘਣੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਟਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਪਾਂ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੱਥ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਹੱਥ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ
 • ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗੀਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੋਜ
 • ਟੈਂਡਨ ਸਕਾਰਿੰਗ
 • ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
 • ਹੇਮੇਟੋਮਾ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ
 • ਮੁੜ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਟੁੱਟਣਾ
 • ਸੇਰੋਮਾ, ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ

ਸਿੱਟਾ

ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਹੈਂਡ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਟਾਂ, ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਗਠੀਏ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਲੈਪ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਓਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਪੋਸਟਓਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਬੰਦ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੈਂਡ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ