ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

liposuction

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੂਸਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੋਡੀ, ਗਰਦਨ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਉਪਰਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਛਾਤੀਆਂ, ਪੇਟ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਪੱਟਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ, ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ liposuction ਸਰਜਰੀ.

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਨੁਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਖੋਖਲੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਜਾਂ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ liposuction ਵਿਧੀ.

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ, ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪੰਕਚਰ ਜ਼ਖ਼ਮ
 • ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਰਹਿਤ
 • ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ
 • ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸਦਮਾ
 • ਮੌਤ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ:

 • ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ
 • ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ
 • ਚਰਬੀ ਦੇ ਗਤਲੇ
 • ਲਾਗ
 • ਸੋਜ (ਸੋਜ)
 • ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੈਕਰੋਸਿਸ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ)
 • ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਮੌਤ

ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹਨ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਬੀ ਦਿਲ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਸਤਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ