ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਜਿਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਆਦਿ ਹਨ। ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪੂਰਕ, ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ। 

ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਾਮਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 1. ਸਿਰੋਸਿਸ - ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਦਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ - ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ:
  • ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ - ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ - ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
  • ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਡੀ - ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਈ - ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 3. ਲਾਗ - ਟੌਕਸੋਪਲਾਸਮੋਸਿਸ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਪੀਲੀਆ
 • ਖੁਜਲੀ
 • ਖੂਨੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਟੱਟੀ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਗੂੜ੍ਹਾ ਪੀਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਗਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 1. ਦਵਾਈਆਂ - ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। 
 2. ਖੁਰਾਕ - ਡਾਕਟਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ, ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਲਸਣ, ਹਲਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
 3. ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੋ। 

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪੂਰਕ, ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ

https://www.narayanahealth.org/liver-diseases/

https://www.webmd.com/hepatitis/features/healthy-liver

https://www.thewellproject.org/hiv-information/caring-your-liver

ਕੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ?

ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ