ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਪ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੈ। ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ or  ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ।

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?

ਕਮਰ ਜੋੜ ਇੱਕ ਬਾਲ-ਅਤੇ-ਸਾਕੇਟ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੂਜੇ ਸਾਕਟ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪ-ਵਰਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਫੀਮੋਰਲ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੇ ਸਟੈਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਤ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਫੇਮਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੀ ਗੇਂਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਸੀਟਾਬੁਲਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਾਬ ਸਾਕਟ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਸਾਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਕਮਰ ਜੋੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਮਰ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ:

 • ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ- ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 
 •  ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ - ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ, ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
 • Osteonecrosis- ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫੀਮੋਰਲ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗਠੀਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 •  ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ - ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਮਰ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ।
 • ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ.
 •  ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਪੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਮਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨਬਜ਼, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 •  ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ- ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤਲੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਲਾਗ- ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 •  ਲੱਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ- ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ- ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਦਰਦ।
 • ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ - ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਰਦੇਓ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ। ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ, ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਸਾਈਡ-ਵਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ