ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਿੱਟੇ-ਲਿਗਾਮੈਂਟ-ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੋਚ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੈਂਡਨ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿਗਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੇਨੇਓਫਿਬੁਲਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ (ਸੀਐਫਐਲ), ਐਨਟੀਰੀਓਰ ਟੈਲੋਫਿਬੂਲਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ (ਏਟੀਐਫਐਲ) ਅਤੇ ਲੈਟਰਲ ਕੋਲੈਟਰਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ (ਐਲਸੀਐਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ-ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਫਾਈਬੁਲਾ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਟਿਸ਼ੂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਟ ਵਿੱਚ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਦੇ ਅਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਸਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਸੱਟ (ਮੱਧ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਮੋਚ)।

ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਸੂਕਲੋਸਕੇਲਟਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਗ੍ਰੇਡ 1 - ਛੋਟੇ ਹੰਝੂ, ਹਲਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਗ੍ਰੇਡ 2 - ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਹੰਝੂ
 • ਗ੍ਰੇਡ 3 - ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅੱਥਰੂ 

ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਚ
 • ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ
 • ਤੁਰਨ, ਦੌੜਨ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ
 • ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਜ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਲੇਟਰਲ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ - ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰੋਸਟ੍ਰੋਮ ਗੋਲਡ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਟੈਂਡਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਸਟ੍ਰੋਮ ਗੋਲਡ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ, ਖਰਾਬ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ - ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

 • ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਘਟੀ
 • ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ
 • ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਗਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ
 • ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲੀ, ਬੁਖਾਰ, ਆਦਿ।
 • ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਠੋਰਤਾ
 • ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗਾ?

ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਮੋਚ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ ਅਤਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ
 • ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
 • ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ
 • ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਮੋਚਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ