ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਈਓਐਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਓਐਲ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਆਈਓਐਲ ਸਰਜਰੀ

IOL ਜਾਂ Intraocular Lens ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਓਐਲ ਸਰਜਰੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।

IOL ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰੈਟਿਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ IOL ਸਰਜਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

IOL ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ IOL ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਮ ਰੈਟੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਆਮ ਆਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

IOL ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲੈਂਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

IOL ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਮੋਨੋਫੋਕਲ IOL - ਇਹ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਚਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਇਮਪਲਾਂਟ - ਇਹ ਬਾਇਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਅਨੁਕੂਲਿਤ IOL - ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • Toric IOL - ਇਹ ਲੈਂਸ ਅਜੀਬਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860 500 2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ICL ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਕਰਵ ਨੂੰ ਮਾਪੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ IOL ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

IOL ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਨੇਤਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਲੈਂਸ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਂਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਾਲ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਰੁਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਆਈਓਐਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ
 • ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ
 • ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ
 • ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜੋ ਲੇਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ IOL ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਰੇਟਿਨਾ ਅਲੱਗ
 • ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਦਾ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ
 • ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਸਿੱਟਾ

ਆਈਓਐਲ ਸਰਜਰੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ। IOL ਸਰਜਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰੋਤ

https://www.webmd.com/eye-health/cataracts/intraocular-lens-implant

https://aapos.org/glossary/intraocular-lens-implant-iol

https://www.uofmhealth.org/health-library/hw36086

ਮੇਰੇ IOL ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੇ?

IOL ਸਥਾਈ ਲੈਂਸ ਹਨ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ IOL ਸਰਜਰੀ ਮੈਨੂੰ 20/20 ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, IOL ਸਰਜਰੀ 20/20 ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਫੋਕਲ?

ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੈਲੋਸ ਜਾਂ ਚਮਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

IOL ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

IOL ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ, ਬਰੋਕਲੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਸਪਾਉਟ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ