ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੌਰਨੀਆ ਅੱਖ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ, ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ:

 • ਬੱਦਲਵਾਈ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕੋਰਨੀਆ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 • ਇੱਕ ਉਭਰਦਾ ਕੋਰਨੀਆ
 • ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੋਜ
 • ਫੂਚਸ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ (ਖੰਭਕ ਸਥਿਤੀ)
 • ਕੋਰਨੀਅਲ ਫੋੜੇ
 • ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਦਾਗ
 • ਪਿਛਲੀ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਟਣਾ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਜਨ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (ਪੀਕੇ) - ਪੀਕੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਬਟਨ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (ਈਕੇ) -  ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਰਨੀਅਲ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। EK ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਡੇਸੇਮੇਟ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (ਡੀਐਸਈਕੇ) ਅਤੇ ਡੇਸਸੀਮੇਟ ਮੇਮਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (ਡੀਐਮਈਕੇ)। DSEK ਵਿੱਚ, ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DMEK ਵਿੱਚ, ਦਾਨੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਲੇਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (ALK) - ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ALK ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਤਹੀ ਐਨਟੀਰੀਓਰ ਲੇਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (SALK) ਸਿਹਤਮੰਦ ਐਂਡੋਥੈਲਿਅਲ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਪ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਲੇਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (ਡਾਲਕੇ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਨਕਲੀ ਕਾਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ (ਕੇਰਾਟੋਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ) - ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਾਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਗ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੌਰਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਗਲਾਕੋਮਾ
 • ਕੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਤਰਲ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਰੈਟੀਨਾ
 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ
 • ਕੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ
 • ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਖ
 • ਰੈਟਿਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਅੱਖ ਦੀ ਗੇਂਦ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ
 • ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਵਾਲੇ

https://www.aao.org/eye-health/treatments/corneal-transplant-surgery-options

https://www.allaboutvision.com/conditions/cornea-transplant.htm

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ
 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਬੱਦਲਵਾਈ

ਕੋਰਨੀਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਡੋਨਰ ਕੌਰਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ -

 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ
 • ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ?

ਟਿਸ਼ੂ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਨੀਆਂ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਤੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਵੈਸਕੁਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ