ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰੇਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ)। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

  • ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
  • ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 
  • ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਟਾਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
  • ਪੈਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ 
  • ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਰਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 
  • ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਰੁਕਾਵਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਲਾਕਡ ਰੈਟੀਨਾ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਇੱਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
  
ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860 500 2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

  • ਟੀਕੇ: ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
  • ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ: ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
  • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ: ਇਹ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ