ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ (ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ) ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਮੇਜਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇਮੇਜਿੰਗ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹਨ?

ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟਾਂ/ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਕਸ-ਰੇ
 • ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.
 • ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ (ਅਮਰੀਕਾ)
 • ਗਣਿਤ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ
 • ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦਵਾਈ: ਰੇਡੀਓਟਰੇਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਪੀਈਟੀ ਨੂੰ "ਰਵਾਇਤੀ" ਸਕਿੰਟੀਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ।
 • ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨੀਕ

ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ/ਕਲੀਨੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

 • ਅੰਗ, ਟਿਸ਼ੂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
 • ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
 • ਮੈਡੀਕਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਥੀਟਰ, ਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣਾ, ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ।
 • ਇਮੇਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ
 • ਗੰਭੀਰ ਆਇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਡਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.postdicom.com/en/blog/medical-imaging-science-and-applications

https://medlineplus.gov/ency/article/007451.htm

https://www.diagnosticimaging.com/

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/imaging-test

MRI ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

MRI ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿਊਮਰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਦਮੇ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਐਮਆਰਆਈ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ MRI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਆਰਆਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸ-ਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਪਰੀਤ-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ