ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਕਈ ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ સ્ત્રાવ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

 • ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ?

ਜਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 • ਉਮਰ 45-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
 • PCOS ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ
 • ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਹਵਾਰੀ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ)

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੂਡ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਯੋਨੀ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਧੜਕਣ, ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ
 • ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ
 • ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ
 • ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਾਭ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ:

 • ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ
 • ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ
 • ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
 • ਸਧਾਰਣ ਨੀਂਦ ਦਾ ਚੱਕਰ
 • ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ
 • ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ
 • ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ
 • ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ
 • ਜਣਨ ਅੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

 • ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
 • ਸ਼ੂਗਰ (ਟਾਈਪ-2)
 • ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ (ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ)
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ)
 • ਮੱਧ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ (ਗੁੰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ)
 • ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ)

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/menopause/diagnosis-treatment/drc-20353401

https://www.uofmhealth.org/health-library/abr8805

https://www.webmd.com/menopause/guide/menopause-symptom-treatment

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ 49 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ